خرد شده و یا شکسته و استخراج سنگ آهک در ایالات متحده آمریکا